085 401 81 92 (ook WhatsApp) info@deassistent.com

Kernwaarden van de Assistent

 

 ~ B e t r o u w b a a r  
Zorgen dat toevertrouwende informatie integer behandeld wordt

~ E m p a t i s c h
De ander goed begrijpen om een heldere verwachting te kunnen managen

~  V o l d o e n i n g 
Werkzaamheden uitvoeren die passen bij intrinsieke motivatie

~  V o o r u i t s t r e v e n d 
Nét dat stapje voor zijn om het de ander makkelijker te kunnen maken

~  I m p r e s s i e 
Bewust zijn het visitekaartje van de professional te zijn en dit uitstralen 

 ~ K w a l i t e i t
Zorgvuldig en deskundig werken